حل تمرین زیست دوازدهم (رایگان)

ویژگی های دوره:

  •   ارائه سؤالات تألیفی برای تفهیم بیشتر مطالب
  •    پاسخ دهی و تحلیل و بررسی همه پرسش‌های کتاب درسی
  •   حل تست‌های تألیفی استاندارد کنکور سراسری
  •   حل نمونه سؤالات کنکورهای سال‌های گذشته 
  • دوره حل تمرین زیست پایه دوازدهم با تدریس بهرام میرحبیبی تهیه و تدوین شده است. در این دوره همه تمرین‌های کتاب درسی و نمونه سؤالات کنکورهای سال‌های گذشته بررسی می‌شود. همچنین در این دوره تست‌های تألیفی متنوعی تهیه شده است که برای آمادگی بیشتر دانش آموزان در آزمون سراسری به طور دقیق بررسی و حل می‌شود. 
  • برای استفاده بهتر از این دوره پیشنهاد می‌شود سؤالات مطرح شده را ابتدا خودتان پاسخ بدهید و در ادامه پاسخ مدرس را بررسی کنید. حتما دانش‌ آموزان توجه داشته باشند که در هنگام تماشای ویدئوها دفتر و خودکار به همراه داشته باشند و نکات را یادداشت کنند. دست کم یک بار روخوانی کتاب پیش از مشاهده حل تمرین‌ها پاسخگویی و یادگیری را برای شما ساده‌تر می‌کند.