درباره ما

 
 

مدرسه آموزش از راه دور دخترانه وصال در سال 1388 طی مجوز 265655/33 سازمان مدارس آموزش از راه دور تاسیس گردید. این مدرسه جهت هدایت بازماندگان از تحصیل به سمت دریافت دیپلم رسمی آموزش و پرورش در سطح استان البرز می باشد. این مدرسه ویژه ی دانش آموزانی است که به هر دلیلی ترک تحصیل کرده اند و یا دانش آموزانی که شرایط حضور در مدارس روزانه را ندارند که با شرایط خاص و مجوز اداره ی آموزش و پرورش می توانند در این مدرسه ادامه ی تحصیل دهند همچنین دانش آموزان سال آخر که در مدارس روزانه فارغ التحصیل نشده اند و شرایط تحصیل در مدرسه ی روزانه را از دست داده اند. این مدرسه دارای مقاطع تحصیلی دوره اول متوسطه (هفتم، هشتم، نهم) و دوره ی دوم متوسطه (دهم، یازدهم، دوازدهم) در رشته های ریاضی، تجربی، انسانی و کاردانش می باشد. این مدرسه زیر نظر آموزش و پرورش ناحیه یک کرج در حال فعالیت می باشد.